ALOJZ ŠTANDEKER

iz Maribora, Kozinova ul. 1

Od njega smo se poslovili v ožjem družinskem krogu, 29.decembra 2016 na pokopališču v Voličini.