BARBARA FLUDERNIK roj. SUŠA

s Pragerskega

Od nje so se poslovili v družinskem krogu v petek, 7.aprila 2017 na pokopališču Sp.Polskava.

"Pragersko,Celje,Velenje"