IGNACIJ JANŽIČ

iz Gladomesa 22, Zg.Ložnica

Od njega so se poslovili v petek, 30.junija 2017 na pokopališču na Zg.Ložnici.