FRANC LORBER

iz Stanovskega 41, Poljčane

Pogreb dragega pokojnega bo v četrtek, 19.marca 2020 na pokopališču v Poljčanah. Zaradi uvedenih varstvenih ukrepov s strani ministrstva bo pogreb v najožjem družinskem krogu.