ALOJZIJA ŠKET

iz Stariga grada 66, Makole

Pogreb drage pokojne bo zaradi uvedenih varstvenih ukrepov s strani ministrstva v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Makolah.