BLANKA FREŠER

z Vrhol pri Slov.Konjicah 42, Zg.Ložnica

Pogreb drage pokojne bo v torek, 11.avgusta 2020  na pokopališču v Slov.Bistrici.