PAVLINA REPNIK

s Kočnega pri Polskavi

Od nje so se poslovili v petek, 5.marca v ožjem družinskem krogu na pokopališču na Zg.Polskavi..