JOŽEF KOROPEC

iz Slovenske Bistrice

Od njega so se poslovili v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Slovenski Bistrici.