ERIKA ČUČULOVIĆ

iz Ljubljane

 

Od nje so se poslovili v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Poljčanah.