ANA MENCINGER

iz Koritnega pri Oplotnici

Od nje so se poslovili v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Oplotnici.