TEREZIJA MARGUČ

iz Lušečke vasi 

Od nje so se poslovili v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Poljčanah.