JOŽEF FRANGEŽ

iz Mostečnega pri Makolah

Od njega so se poslovili v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Makolah.