JOŽEF DACINGER

iz Makol

Od njega so se poslovili v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Makolah.