DANICA FIDERŠEK, rojena ČREPINKO

iz Savinskega 30, Makole

Od nje se bomo poslovili v družinskem krogu v četrtek, 3. avgusta 2023 ob 13. uri na pokopališču v Makolah.