Koristni nasveti

 

Koristni nasveti ob izgubi bližnjega

Naslednje vrstice so namenjene v pomoč vsem, ki se soočijo z izgubo bližnjega in ne vedo kako naprej. Zato pozornost posvečamo dejanjem in opravilom, ki jih je potrebno opraviti po nastopu smrti bližnjega.

Na kratko:


Katere dokumente potrebujete, da bi uredili pogreb?

Za naročilo pogreba v našem pogrebnem podjetju potrebujete le pokojnikov osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. V primeru, da teh dokumentov nimate oz. jih ne najdete, pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje naročite izpisek pokojnikove zdravstvene kartice, namesto osebnega dokumenta pa priložite fotografijo pokojnega.

Prijava smrti

Če je oseba umrla doma ali na drugem kraju kot v zdravstveni ustanovi, mora smrt prijaviti zdravnik oz. mrliški oglednik, ki je smrt ugotovil. Če tega ne stori, morajo smrt prijaviti družinski člani oz. tisti, s katerimi je umrli živel v roku dveh dni od smrti oz. od najdbe trupla upravni enoti, na območju katere je oseba umrla. Smrt se prijavi s potrdilom o smrti oz. potrdilom o vzroku smrti. Če je oseba umrla v zdravstveni ustanovi ali zavodu, domu starostnikov, vojašnici, zavodu za prestajanje kazni ipd., mora smrt pristojni upravni enoti prijaviti organizacija oz. zavod, v katerem je oseba umrla.

Ostala opravila

O smrti obvestite tudi ostale bližnje sorodnike. Odjavite razne naročnine, zavarovanja, sporočite smrt tudi bankam in drugim sorodnim organizacijam. Sporočite smrt morebitnemu delodajalcu...

Mrliški list

Mrliški list izda matični urad. V njem so zapisani pomembni osebni podatki pokojnika, s katerimi se lahko le ta identificira tudi po smrti. Med te podatke sodijo osebno ime pokojnega, datum rojstva, naslov zadnjega stalnega prebivališča ter zakonski stan. V mrliški list se nevede tudi kraj in ura nastopa smrti. Za izdajo mrliškega lista je pristojen matični urad, na področju katerega je pokojnik imel v trenutku smrti stalno prebivališče. V roku tridesetih dni od vpisa smrti v matično knjigo mora najbližji sorodnik pokojnega na pristojnem matičnem uradu predložiti podatke za sestavo smrtovnice: